Τελευταία Νέα

Το Γεφύρι της Ζέρμας

Το Γεφύρι της Ζέρμας βρίσκεται πάνω στον ποταμό Σαραντάπορο. Χτίστηκε το 1747 και το όνομα του το πήρε από την παλαιότερη ονομασία του χωριού Πλαγιά. Είναι δίτοξο γεφύρι, το μοναδικό στον Σαραντάπορο και παρουσιαζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.