Τελευταία Νέα

Νερόμυλος του Μπουραζανίου

Στην περιοχή του Αηδονοχωρίου της Κόνιτσας συναντάμαι τον νερόμυλο Μπουραζανίου. Από κοντά μπορεί κανείς να θαυμάσει πώς λειτουργεί ένας νερόμυλος και πώς παράγεται ηλεκτρισμός από αυτόν. Το νερό προέρχεται από τις πλούσιες πηγές της περιοχής και τον ποταμό Αώο.