Τελευταία Νέα

Μονή Γενεσίου Θεοτόκου Βελλάς

H Μονή Βελλάς είναι αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτίκου και πήρε την επωνυμία της από την γειτονική βυζαντινή πόλη, που ήταν χτισμένη κοντά στο Καλπάκι. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοναστικά συμπλέγματα της Ηπείρου. Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, η μονή ανήκει στη μεταβυζαντινή εποχή.