Τελευταία Νέα

Αρχοντικό της Χάμκως

To Αρχοντικό της Χάμκως διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Πρόκειται για το αρχοντικό του Ζεινάλ Μπέη και κτίστηκε το 18ο αιώνα. Η κόρη της οικογένειας Χάμκω ήταν η μητέρα του Αλή Πασά. Σώζεται ο ψηλός πύργος του αρχοντικού, η κούλια και οι τοξοτοί πυλώνες της εισόδου, Σήμερα ανακαινίζεται με γρήγορο ρυθμό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές εκδηλώσεις.